Szakterületek

 1. Cégek ügyletei
  1. Mindennapok céges ügyletei: cégalapítások, cégmódosítások
  2. Vállalatfelvásárlások és fúziók
  3. Végelszámolások
 2. Felszámolási- és csődeljárások
 3. Vitarendezés
  1. Rendes bírósági eljárások
  2. Hazai és nemzetközi választottbírósági eljárások
 4. Polgári jogügyletek
  1. Ingatlanügyek: adásvételi-, bérleti-, üzemeltetési- szerződések
  2. Öröklési ügyek
  3. Tartási- és életjáradéki szerződések
  4. Franchise szerződések
  5. Vállalkozási szerződések: tervezési-, kivitelezési- és kutatási szerződések
  6. Megbízási szerződések, bizományi szerződések
 5. Finanszírozás
  1. Hitel és lízing ügyletek
  2. Faktoring ügyletek
  3. Biztosítéki szerződések
 6. Kockázati tőke ügyletek
 7. Kereskedelmi szerződések
 8. Üzlet- és praxisátruházás
 9. Munkaügyek
 10. Állami támogatások
 11. Egyesületek és alapítványok
 12. Szabadalmi jog
 13. Védjegyjog